Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZPRÁVA Z BOHUMÍNA: TERMINÁL ZAHAJÍ PROVOZ 2.LEDNA 2003

13. 9. 2001

ZPRÁVA Z BOHUMÍNA: TERMINÁL ZAHAJÍ PROVOZ 2.LEDNA 2003

 

   Terminál v Bohumíně zahájí provoz 2.ledna 2003. Tento termín oznámili 12.září zástupci hlavního investora, kterým je nadnárodní soukromá společnost Schiran. Výstavba bohumínského terminálu bezprostředně souvisí s prodloužením širokorozchodné železnice z Ruska, která v současné době končí v sedmdesát kilometrů vzdálených Katovicích. Celá investice si podle současných odhadů vyžádá dvěstě až třista milionů amerických dolarů, což je zhruba osm až jedenáct miliard korun.  „Jde o projekt, který má nejvyšší podporu představitelů čtyř sousedních evropských zemí a jeho širší dopravní dopad je zaměřen směrem na východní Asii, tj. na Dálný východ a opačným směrem na západní Evropu. Je to tedy projekt, který má význam nadrepublikový,“ uvedl před novináři v Bohumíně Petr Vaněk z krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

   Naposledy se setkali novináři se zástupci společnosti Schiran Group letos 22.června u příležitosti podepsání memoranda mezi třemi zeměmi – Ruskem, Ukrajinou a Českem a společností Schiran. V tomto memorandu jsou zmíněny i Polská a Slovenská republika, které byly vyzvány, aby se k němu připojily.

   Od té doby došlo k významným událostem, které mají pro realizaci záměru mimořádný význam. Ruský prezident Vladimír Putin se setkal se severokorejským prezidentem Kimem a společně se dohodli, že železnice z Ruska do Jižní Koreie povede přes Severní Koreu. Znamená to, že velký objem nákladů, které se musejí zatím z jižní Koreje do západní Evropy dopravovat loděmi, bude možné od roku 2003 dopravovat po této železnici.

   Minulý měsíc, 25.srpna, se v Katovicích setkali ministři dopravy České republiky a Polské republiky. V protokolu, který oba podepsali, se dohodli, že budou vystavěny dva nové mosty přes řeku Odru. Jeden pro silniční a druhý pro železniční dopravu. Současně bylo oběma ministry dohodnuto, že bude oslovena polská vláda, aby se oficiálně připojila k uvedenému memorandu.

   Začátkem září došlo k významnému kroku, když se polská Rada ekonomických ministrů rozhodla doporučit své vládě připojit se k memorandu a podepsat tento dokument. „Doufáme, že polský vláda své souhlasné stanovisko přijme už příští týden,“ řekl představitel společnosti Schiran Lafer. Mezi tím, jak bylo dohodnuto na úrovni ministrů, polský zástupce se zúřastňuje práce řídícího výboru a všech jednání, která probíhají kolem tohoto projektu.

   Řídící výbor a pracovní skupiny, tvoří zástupci čtyř uvedených zemí a společnosti Schiran Group.  Přijal několik potřebných rozhodnutí, aby provoz terminálu mohl byt 2.ledna 2003 skutečně zahájen.

    Desátého října se má uskutečnit schůzka ministerských předsedů Ruské federace a České republiky. Jedním z důvodů návštěvy ruského ministerského předsedy je také položení základního kamene pro stavbu bohumínského terminálu. Slavnosti se zúčastní ministři dopravy, respektive ministři železnic a ředitelé jednotlivých železničních společností všech čtyř zúčastněných zemí, někteří další ministři polské vlády, hejtman Moravskoslezského kraje a představitelé města Bohumína.

   Téhož dne odpoledne dojde k podpisu dohody mezi čtyřmi zúčastněnými zeměmi a společnosti Schiran. Cílem podpisu dohody bude vytvoření konsorcia na základě něhož vzniknou v příslušných zemích dceřinné společnosti, které budou zajišťovat skutečně moderní provoz tohoto terminálu.

 Od investorů se novináři dozvěděli, že v novém terminálu bude zaměstnáno více tzv. bílých límečků, to znamená středního technického personálu než modrých límců, tedy skutečně manuálně pracujících dělníků. Uvnitř každého kontejneru, bude totiž přístroj, jakási černá skříňka, velikosti mobilního telefonu,  Každých několik stovek kilometrů na trati bude čtecí zařízení, které bude komunikovat  s přístrojem umístěným v kontejneru.

 Běžná praxe je, že když vlak vyjíždí ze stanice tak se pracuje se stovkami průvodních dokumentů na kterých je seznam vagonů a mnoho dalších údajů o nákladu.   „Systím, který hodláme zavést my, tzv. kontejnerovou černou skříňku, nám umožní mít přehled o počtu vagonů, počtu kontejnerů, jejich poloze v rámci řazení vlaku. Dále se tam bude odehrávat nepřetržitý dialog mezi černou skříňkou umístěnou v lokomotivě s jednotlivými kontejnery ve vlaku. V okamžiku, kdy bude vlak míjet čtecí zařízení, nastane dialog mezi čtecím zařízením a jednotlivými přístroji. Získané informace budou okamžitě odeslány do řídícího centra společnosti té země, kde se vlak nachází a paraelně do řídícího centra v Bohumíně. Všichni naši zákaznící budou mít možnost prostřednictvím internetu, pomocí přístupových hesel sledovat, kde se právě náklad s jejich zbožím nachází. Budeme se snažit vybudovat systém bez jakýchkoliv papírů,“ vysvětluje Lafer novinářům. Zahájili  už předběžné diskuse s celními orgány. Pracovní skupina schválila, že součástí dohody, která má být podepsána 10.října by mělo být ujednání o zřízení celního koridoru z Dálného východu až do západní Evropy, které by umožnulo, že by vlaky nemusely zastavovat na jednotlivých státních hranicích kvůli  celnímu projednávání.  „Proto na  na terminálu v Bohumíně budeme třebovat mnoha lidí dobře obeznámených s obsluhou počítačů a řízením informačních systémů“, dodává Lafer.

 Bohumín se zřejmě už do dvou let  stane jedním z nejvýznamnějších moderních dopravních center v Evropě.

13.9.2001

Z Bohumína Jaroslav Hlaváček